Copyright

Copyright, Merkrecht en andere Eigendomsrechten

© Copyright KLAFS GmbH

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud en lay-out van onze website wordt beschermd door auteursrecht en andere rechten op intellectueel eigendom. Gebruik van alle inhoud of delen daarvan is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Uitzondering hierop vormen de pagina's bestemd voor de pers en PR-activiteiten. Het hier gepubliceerde tekst- en beeldmateriaal mag vrij worden gebruikt voor redactionele toepassingen. Indien de inhoud wordt gekopieerd, dient expliciet vermelding te worden gemaakt van alle copyright en rechten op intellectueel eigendom van KLAFS GmbH. De inhoud van de teksten mag niet worden gewijzigd of zonder schriftelijke toestemming van KLAFS GmbH op andere websites worden gebruikt. Op de inhoud en/of foto's afgebeeld op deze website kunnen auteursrechten van derden rusten.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op deze website afgebeelde merksymbolen beschermd door het intellectueel eigendomsrecht van KLAFS GmbH. Dit geldt met name voor merken, modelbeschrijvingen, logo's en symbolen. En ook de vermeldingen en logo's van andere firma's die op de website van KLAFS GmbH staan, kunnen van rechtswege zijn beschermd.