Uitsluiting van aansprakelijkheid

KLAFS GmbH heeft de inhoud van deze website met de grootste zorg samengesteld en zal deze regelmatig bijwerken. Alle informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als vervanging van een zorgvuldig samengesteld individueel advies inzake een aankoopbeslissing. De technische kenmerken en uitvoeringen van de beschreven producten dienen slechts ter illustratie. Kenmerken en uitvoeringen kunnen met name per land verschillen. Wijzigingen te allen tijde voorbehouden.

De juiste en actuele informatie inzake technische specificaties, uitvoeringen of eigenschappen van onze producten krijgt u uitsluitend van uw deskundige KLAFS-adviseur. KLAFS GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteitswaarde, juistheid en volledigheid van de op deze pagina's vermelde informatie noch voor een te allen tijde storingsvrije toegang tot de website. Wanneer wij verwijzen naar de website van een derde (links), is KLAFS GmbH op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte website. Door op de link te klikken, verlaat u het informatieaanbod van KLAFS GmbH.

Op het aanbod van derden kunnen andere voorschriften van toepassing zijn, met name op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is KLAFS GmbH niet aansprakelijk te stellen voor kleine onnauwkeurigheden in het aanbod op de website, met name in de door KLAFS GmbH op de website als download ter beschikking gestelde bestanden van KLAFS GmbH, voor zover deze geen betrekking hebben op wezenlijke contractuele verplichtingen inzake leven, gezondheid of lichaam of te maken hebben met eisen krachtens de wet op productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor door ons ingehuurde leveranciers ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.