Regeneratie

KLAFS Wellness-alfabet

Regeneratie (latijn: regeneratio = het opnieuw voortbrengen) heeft betrekking op het herstel c.q. de vernieuwing van vermogens die verloren zijn gegaan. In de sport is regeneratie een veel gebruikte term. Tijdens het sporten, trainen of tijdens deelname aan sportwedstrijden gaat lichamelijke en psychische kracht verloren die hersteld moet worden, om op een later tijdstip opnieuw een prestatie te kunnen leveren. De mate van regeneratie hangt af van hoe geoefend men is en de intensiteit van de training. Regeneratie kan dienen als ontspanning of om het herstel te versnellen. Voor een vermoeiende en zware (spier)training geldt dat de regeneratietijd c.q. de ontspanningsfase voldoende lang moet zijn. Vermoeide spieren beginnen zo'n twee uur na de regeneratie te herstellen. Voor het aanvullen van de glycogeenvoorraad in de gebruikte spieren is tot zeven dagen nodig en normalisering is pas na 14 dagen een feit. Massages, sauna, infraroodbaden, douchen, ontspanningstechnieken, actieve ontspanning (wandelen), rust en slapen kunnen onderdeel uitmaken van regeneratie.