Wat is het verschil tussen een infraroodcabine en een sauna?

KLAFS Wellness FAQ

In het geval van de sauna wordt de weldadige warmte enerzijds gecreëerd door de overdracht van warmte-energie door de verwarmde lucht. Anderzijds zorgen de wanden en de saunakachel voor de verspreiding van de warmte. De opname van warmte in infraroodcabines wordt daarentegen hoofdzakelijk verzorgd door de stralingswarmte die de IR-stralers en/of andere onderdelen, zoals de met IR-folie bedekte wanden, afgeven. Stralingswarmte via de verwarmde lucht speelt hierbij een ondergeschikte rol. Maar de effecten van de infraroodcabine verschillen op fysiologisch vlak nauwelijks van die van de sauna. Dat verschil is nog kleiner bij een infraroodsysteem van KLAFS, omdat de nadelige effecten van een te intensieve stralingswarmte en -belasting vermeden worden en men wel geniet van de weldadige 'rondom-verwarming'. Daar staat tegenover dat infrarood de positieve effecten op de huid en luchtwegen die het opgieten en een aromabad bieden, zoals bij het SANARIUM®, niet kan evenaren. En de sauna is een badvorm gebaseerd op wisselbaden van koude en warmte. Daar komt bij dat het verhogen van het immuunsysteem door afkoeling in de buitenlucht en met koud water, na een verblijf in de infraroodcabine juist als onaangenaam wordt ervaren.