Mogen kinderen in de sauna?

KLAFS Wellness FAQ

Om ervoor te zorgen dat kinderen adequaat reageren op hitte, heeft de kinderhuid per vierkante centimeter evenveel zweetklieren als de huid van een volwassene. Het enige verschil met volwassenen, is dat hun lichaamsoppervlak beduidend kleiner is. De vorm van hun hoofd, armen en benen is, ten opzichte van hun extremiteiten, ronder en ze hebben een grotere romp en een dunnere vetlaag. En dat maakt dat kinderen sneller warmte opnemen en weer afgeven. Kinderen van alle leeftijden, en ook zuigelingen, mogen rustig met u de sauna in en ze vinden dit meestal ook leuk. Voorwaarde is wel dat ze altijd in gezelschap van oudere personen zijn en het saunabad niet al te lang duurt.