Stoomboost

Klafs wellness ABC

De stoomboost is de plotselinge toename van de luchtvochtigheid in de sauna. Het wordt veroorzaakt door de opgieting van water op de hete stenen van de saunakachel en veroorzaakt een extra warmteprikkel. Stoombaden hebben tegenwoordig ook een stoomboost. Hier wordt vanaf het plafond mechanisch een luchtstoot op de zittende bader afgevuurd, waardoor de hete stoom aan het plafond van het stoombad op de bader neerdaalt. Het gevoel is bijna als een opgieting in de sauna.