Is een hitteberoerte mogelijk in de sauna?

Klafs wellness FAQ

Hitteberoerte uit zich in een ineenstorting van de bloedsomloop en mogelijk verlies van bewustzijn of zelfs coma. Het is te wijten aan een overmatige stijging van de temperatuur in de hersenen, waardoor de hersenfunctie gedeeltelijk uitvalt. Een dergelijke temperatuurstijging is mogelijk wanneer de normale reguleringsmechanismen falen, d.w.z. wanneer zweten en warmtestraling geblokkeerd zijn. In de sauna is vrije temperatuurvereffening via de huid en ongehinderd zweten mogelijk, omdat geen kleding dit verhindert. Zelfs wie niet zweet, verliest zichtbaar vocht via de huid en koelt zo af. Ten tweede is de duur van het temperatuureffect beperkt tot enkele minuten, waarna actieve afkoeling volgt. Om het zweten te bevorderen, is het raadzaam om in de loop van de dag vóór het saunabaden veel te drinken, en een zekere "oefening" in het zweten wordt ook gegeven als u niet meteen bij de eerste saunabaden te lang in de cabine blijft en de verblijfsduur langzaam opvoert. Immers, door in een ontspannen houding te zitten wordt de bloedsomloop minder belast en hoopt zich minder warmte op uit spierkracht dan bijvoorbeeld iemand die in de hitte van de zon werkt of sport.