Schoonmaaktips

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor de commerciële sauna.

Controleer de sauna minimaal één keer per week op eventuele schade en herstel deze vervolgens onmiddellijk. Schroeven die loszitten, moeten meteen worden aangedraaid. Kalk- of watervlekken op de saunakachel kunt u het beste met een borstel verwijderen. Ventileer de sauna na een schoonmaakbeurt. De binnenbekleding van een commercieel gebruikte sauna dient om de 5 à 7 jaar te worden vervangen.

Voor het schoonmaken van een sauna voor commercieel gebruik dienen de volgende voorschriften te worden nageleefd:


Vloerreiniging

De vloer van de sauna moet dagelijks worden gereinigd. Besteed daarbij vooral aandacht aan de ruimte rondom de poten van de banken. Indien nodig, moet de vloer geschrobd worden.

Let op!

Het hout van een sauna is extreem droog en daardoor bijzonder gevoelig voor vocht. Daarom mogen de houten bekleding van de cabine en de ligbanken nooit ofte nimmer met een waterslang of hogedrukreiniger worden afgespoten. Dit geldt ook voor de reiniging van de vloer in een sauna-/SANARIUM®-cabine. De buitenkant van de cabine mag evenmin met een hogedrukreiniger of waterslang worden gereinigd. Bij gebruik van een hogedrukreiniger of stromend water voor de reiniging van de cabine, komt de garantie op de volledige sauna te vervallen.

Met de KLAFS Sauna PROFI-uitvoering geniet u van talrijke voordelen en wordt onderhoud en reiniging kinderspel. Deze uitvoering biedt enkele belangrijke voordelen:

a)  De wanden van de Sauna PROFI zijn tot een hoogte van ca. 37 cm met watervaste platen bekleed. En dus kan de vloer van de gemakkelijk te onderhouden Sauna PROFI worden afgespoten (echter niet met een hogedrukreiniger, anders vervalt de garantie). Men moet er daarbij wel op letten dat de houten bekleding en de banken in de sauna niet nat worden. Want anders scheurt het hout.

b)  De hele vloer van de Sauna PROFI is goed toegankelijk c.q. bereikbaar, omdat de ligbanken omhoog geklapt c.q. verwijderd kunnen worden.

Bij een cabine met een normale constructie van houten balken on der de ligbanken moet de vloer grondig worden gedweild, waarbij extra aandacht rondom de poten van de banken moet worden besteed. Maar ook voor dergelijke cabines geldt, dat de vloer niet mag worden schoongespoten, omdat dit het risico met zich meebrengt dat het hout nat wordt en gaat scheuren. En dan vervalt de garantie voor de desbetreffende saunacabine.

Indien nodig kunnen de randen van de ligbanken met waterstofperoxide worden gereinigd. Voor de ligbanken in de PROFI Plus geldt dat de schroeven van de metalen poten om de 6 maanden moeten worden aangedraaid.

Zitplaatsen en ligbanken

Sauna LOUNGE met panelen van hemlock, de SANARIUM®-kachel MAJUS
Sauna LOUNGE met panelen van hemlock, de SANARIUM®-kachel MAJUS

De latten van de (lig)banken in de sauna moeten één à twee maal per jaar met schuurpapier of een schuurmachine worden geschuurd. Bij intensief gebruik van de cabine, moet dit vaker gebeuren. Tijdens deze werkzaamheden dient een stofmasker te worden gedragen en moet gebruik worden gemaakt van passende ventilatie. De (lig)banken kunnen regelmatig met een desinfecterend middel worden gereinigd. We raden aan om hiervoor waterstofperoxide (3%) te gebruiken.

Let op!

Desinfecterende middelen hebben een krachtig bijtende werking. Daarom dienen de veiligheidsvoorschriften voor gebruik van dergelijke middelen in de sauna strikt te worden nageleefd! Bij gebruik van waterstofperoxide is geen sprake van giftige restproducten. Zodra de stof in contact komt met organisch materiaal lost het op in zuurstof en water.

Bekleding van de wanden

Hemlock: Een van de beste houtsoorten voor sauna's
Hemlock: Een van de beste houtsoorten voor sauna's

De buitenwanden van de sauna moeten tegen vocht worden beschermd (geïmpregneerd). De binnenkant, inclusief het interieur (banken etc.) mag daarentegen niet worden geïmpregneerd of gelakt. De houten oppervlakken van de wanden en het plafond moeten één tot twee maal jaarlijks worden gereinigd met een vochtige doek (niet nat, geen waterslang, geen hogedrukreiniger). Bij intensief gebruik van de sauna moet dit vaker gebeuren.

Kunststof rooster

Het kunststof rooster op de loopvlakken in de saunacabine moeten dagelijks uit de cabine worden verwijderd en met een desinfecterend middel worden gereinigd. De cabine moet na de reiniging goed worden gelucht.

Deur

De schroeven van de deurkrukken moeten regelmatig worden aangedraaid. Het deurbeslag moet regelmatig worden gesmeerd. De deursluiters dienen regelmatig te worden geolied en indien nodig, opnieuw ingesteld.

Vervangen van de saunastenen

We raden aan om de saunastenen in een commerciële sauna die dagelijks wordt gebruikt 1x per jaar te vervangen.


Algemene aanwijzingen

Ons advies: eén of meerdere exemplaren van de in de sauna geldende regels en voorschriften op een goed zichtbare plek voor de badgasten, naast of in de nabijheid van de sauna, op te hangen c.q. neer te leggen.


Download

Eén of meerdere exemplaren van de „Saunaregels voor openbare sauna's" in de saunaruimte op te hangen (Bron: Deutscher Saunabund).


Indien u nog vragen over het schoonmaken van de sauna hebben, belt u ons gerust.

Schoonmaaktips downloaden (PDF)